fredag 23 november 2012

astma eller inte ...

Okej..nu har jag varit och läst på en fakta sida om astma och jag kan konstatera att dom läkare jag träffat inte fullgjort sina plikter som läkare: Jag har ju gjort spiro,test och fick bättre utandning efter att ha inandats det där medlet..


"Ibland får man andas in ett luftrörsvidgande läkemedel och gör sedan göra nya mätningar med PEF eller spirometri efter 15 minuter. Om man får betydligt bättr...e resultat vid mätningarna efter att ha tagit läkemedlet tyder det på att man har astma. Detta kallas reversibilitetstest. Man kan sitta ner eller stå upp vid undersökningen."

*De olika typer av läkemedel som används för daglig behandling av astma är:
•inflammationshämmande medel, i första hand kortison för inandning, så kallat inhalationskortison
•snabbverkande luftrörsvidgande medel för akut behandling och före träning
•långverkande luftrörsvidgande medel
•en kombination av inhalationskortison och långverkande luftrörsvidgande läkemedel i en och samma inhalator
•läkemedel med inflammationshämmande effekt som blockerar vissa signalämnen i slemhinnan, så kallade antileukotriener.*

"Om man inte behandlar med inhalationskortison för att dämpa inflammationen finns risk att man på lång sikt får bestående skador i luftrören som leder till försämrad lungfunktion."

Jag har inte fått nåt utskrivet ännu, inga återbesök heller , bara ny lungröntgen tid.
Dom har inte ens sagt att jag har astma...

1 kommentar:

♥ Carina ♥ sa...

Du kanske borde lära dom ett och annat. Ta med dig dom där punkterna nästa gång... ;)
Kram