lördag 2 mars 2013

Vad är "Fasorna" 1, 2 och 3 ?

Jag ska på enkel svenska förklara här varför man fasar över fasorna !

Vem drabbas ? ALLA !
Du som arbetat men blir arbetslös pga uppsägning, minskad personal, konkurs etc, du som arbetat men är sjuk och utförsäkrad, du som är ung gått ut skola med dåliga betyg:

fas 1 . Du har möjlighet att träffa "jobbcoach" som tar reda på vad du kan och vet.
Ersättning din nuvarande a-kassa eller aktivitetsstöd 223 kr /dag.
Att du arbetat flera år innan och gått yrkesutbildning spelar ingen roll .
Du måste bevisa att du är "normalt funtad" och är du det så har du möjlighet att kunna bygga på dina betyg om dom inte var bra. Pågår 150 dagar.

fas 2 . Du får arbetsträna/praktisera på arbetsplats efter att du genomgått fas 2 på en arbetsplats med din nuvarande a-kassa som ersättning eller aktivitetsersättning 223 kr / dag.
Har du inte fått jobb efter 450 dagar hamnar du i fas 3.
(majoriteten får inga jobb, för ev, praktikplatsers arbetsgivare väljer ju naturligtvis att inte anställa utan tar hellre in ny fas 2 gratis)

fas 3. Du får plats hos en "anordnare" arbetsgivare som får bidrag för dig med 5000 kr / mån.
Dom olika alternativen för dig är med ersättning aktivitetsersättning som din nuvarande a-kassa, aktivitetsersättning 223 kr / dag. Har du utförsäkrats och inte längre har rätt till a-kassa så blir din "ersättning" socialbidrag.(norm för 1 pers genomsnitt ca : 3000 kr ...olika i olika kommuner )
För att få det måste du dock först sälja allt av värde. Du får inte äga något.
(sparade pengar, hus/bostadsrätt, ev fonder/aktier o.s.v)

Har du make/maka eller sambo som har inkomst så räknas dennes inkomst också bort innan du kan få någon. Tjänar denne för bra så får du inte alls.

Vad får man göra i fas 3 ?

Alternativ 1. Om anordnaren följer reglerna :
Du blir anordnad en påhittat sysselsättning som inte får betraktas som arbete.
Det kan vara allt från att vika pappersbåtar, till att göra pärlplattor, måla stolar som ska kasseras etc.

Alternativ 2. Anordnaren följer reglerna men har inte ordnat någon sysselsättning.
Du får vistats på "arbetsplatsen" utan att något att göra.

Alternativ 3. Anordnaren följer inte reglerna:
Du utför samma arbetsuppgifter som dom anställda men utan lön.

Detta strider mot lagen om mänskliga rättigheter och majoriteten i riksdagen beslutade sommaren 2011 att avveckla fas 3. Men Moderaterna valde att köra över det och fortsätter att hålla det öppet och man har även beslutat att man inte ska höja ersättningen utan låta folk fortsätta slava för existensminimum.
Överklagan har lämnats till Europa Domstolen

Anordnarna tjänar miljontals kronor skattefritt per år, på att ta in sysselsatta som slavar gratis !
(se blogg nedan)

Januari 2013 är Fas 3. 34.540 sysselsatta.

40% får ingen inkomst alls. 1 800 har "anställningstöd".

Inga kommentarer: